Voćarstvo
• uzgoj i prodaja jabuka
Proizvodnja
• prirodnog soka i čipsa od jabuke
Usluga
• sortiranja jabuka, proizvodnje soka i sušenja voća
I
I
I
I
© 2010. Voćarstvo Boić - Skenderovci 13, 34322 Brestovac, Požega, HRVATSKA; Tel. 099 838 05 18